Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 

Przeprowadzanie analizy i oceny stanu technicznego obiektów budowlanych, jak również poszczególnych ich części, na podstawie oględzin obiektu, dostępnej dokumentacji, pomiarów, badań oraz materiałów zdjęciowych.

 

Tworzenie dokumentacji oceny stanu technicznego obiektów budowlanych zawierającej:

 

    * opis celu i przedmiotu opracowania,

    * opis badanych elementów konstrukcji,

    * opis dokonanych odkrywek,

    * obliczenia nośności elementów konstrukcji i zespołów elementów,

    * dokumentacja rysunkowa oraz fotograficzna,

    * wnioski i zalecenia.