Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 

Obliczenia statyczne oraz wymiarowanie płaskich i przestrzennych konstrukcji:

 

    * stalowych,

    * żelbetowych,

    * drewnianych,

    * murowych.

 

Obliczanie:

 

    * całych ustrojów konstrukcyjnych (obiekty budowlane),

    * poszczególnych ich części (fundamenty, słupy, ramy, belki, płyty, itp),

    * połączeń oraz analiza pracy węzłów.