Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 

Sporządzania koncepcji architektoniczno-budowlanej zawierającej:

 

    * analizy funkcjonalno-użytkowe,

    * wizualizacje,

    * warianty rozwiązań konstrukcyjnych,

    * warianty rozwiązań materiałowych,

    * opis planowanej inwestycji,

    * analizy kosztów.